Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— Agnieszka Osiecka (via c18h20n2)
lusssiillla
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viayourtitle yourtitle
Sponsored post
soup-sponsored

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivihindsightTabslawujcioBateyelynTabslaensommenitaeliblameyouHalobeatzalicexxxmgnsNorkNorkarthiimasadclownsurprisemeTriforcefemiMalikorCyamissiostrablackmoth7KorewapluePstrykMarcoDWdesperateeeSalvator84100sunslamnedIntezupkazproszkuLarryGreenSkyoutofmyheadyannimsmall-idea-colliderdrfredxmascolaradeinneuerfreundnothingiseverythingnothingiseverythingoxygenium
lusssiillla
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
lusssiillla
9081 6da1 500
lusssiillla
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamyfavourite myfavourite
lusssiillla
0555 83a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
lusssiillla
lusssiillla
7222 ab05
Reposted fromkarahippie karahippie viamyfavourite myfavourite
lusssiillla
9151 35d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viamyfavourite myfavourite

June 22 2015

lusssiillla
Krok w przód, dwa kroki do tyłu. To się chyba nigdy nie skończy. Boże, jaka jestem już tym zmęczona.
lusssiillla
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasection section
lusssiillla
lusssiillla
1514 35d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeweloff leweloff
lusssiillla
5845 8d4b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeweloff leweloff
8134 65e3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialeweloff leweloff
lusssiillla
4483 6d48 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialeweloff leweloff
lusssiillla
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura vialeweloff leweloff
6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialeweloff leweloff
lusssiillla
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...